کودک شوید

کودکان دوست داشتنی هستند

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:

 کودکان را به پنج دلیل دوست دارم؛

 

1 - با خاک بازی می کنند، چون تکّبر ندارند.

2 - گریه می کنند، چرا که گریه کلید بهشت است.

3 - قهر می کنند، ولی زود آشتی می کنند چون کینه به دل ندارند.

4 - چیزی را که می سازند زود خراب می کنند چون دلبستگی به دنیا ندارند.

 5 - خوراکی که دارند می خورند و برای فردا نگه نمی دارند، چون آرزوهای دراز ندارند.

 

پس می شود و کاش سعی کنیم با این اوصاف همیشه بچّه بمانیم و هیچ وقت بزرگ نشویم.

/ 0 نظر / 27 بازدید