شفای درون

لوئیز ال هی» در کتابِ «شفای درون» می گوید

تمام بیماریهای انسان، از افکار او سرچشمه می گیرند؛ یعنی افکار ما هستند که بیماریها را در وجودمان تولید می کنند

تیروئید : وجود بغضی در گلو، كه تركیده نمیشود.

سرطان : ناشی از نبخشیدن خود و دیگران است.

ام_اس : به دلیل عصبانیت طولانی مدت و کینه ورزی است.

بیماری قند : بخاطر افسوس گذشته ها را خوردن است.

سر درد : به دلیل انتقاد از خود و دیگران است.

زکام : بخاطر وجود آشفتگی های ذهنی است.

درد مفاصل : به دلیل نیاز به محبت و آغوش گرم است.

فشار خون : به خاطر مشکل عاطفی دراز مدتی است که حل نشده باقی مانده.

پس بیائید ذهن هایمان را پاک کرده و شستشو دهیم دیگران را ببخشیم، خودمان را ببخشیم، بیشتر محبت کنیم، کمتر گله و شکایت کنیم، فراوان تر بخندیم و شاد باشیم و بدانیم افکار ما بسیار قدرتمند و اثرگذار هستند و تاثیرات بسیار شگفت انگیزی از خود باقی می گذارد...


/ 0 نظر / 29 بازدید