انسان منطقی

  ویژگی های افراد منطقی و متعادل

از ویژگی آدم منطقی این است که براساس عقل و منطق و استدلال خود تصمیم گیری می کنند.

اصولاً داشتن یک شخصیت متعادل و شخصیت منطقی، برای هر انسانی امری ایده آل و مطلوب است ولی باید با خصوصیات آن آشنا شویم تا با آگاهی داشتن از این خصوصیات، اگر فاقد بعضی از آنها هستیم آنها را درخودمان ایجاد و کوشش کنیم تا در رفتار و گفتار خود از آنها استفاده کنیم.

۱- گفتار و رفتار توأم با صداقت و سادگی

یک شخصیت منطقی رفتارش چاپلوسانه نیست و به خاطر دیگران حق کسی را هیچ وقت ضایع نکرده و زندگی اش را براساس صداقت و دوری از تشریفات پـایه گذاری خواهد کرد.

۲- عدم نیاز به محبت و احترام دیگران

اگرچه کسب محبت از دیگران خیلی خوب است ولی فرد منطقی به صورت افراطی و بیمار گونه حاضر نیست به هر قیمتی آبروی خود را ببرد، و به دنبال تأیید و احترام دیگران باشد، بلکه می تواند با رفتار منطقی و عاقلانه در زمان مناسب، محبت دیگران را دریافت کند.

۳- اصل تلاش و کوشش

 به جای تنبلی و سوء استفاده از دیگران برای رسیدن به پست و مقام، همیشه دنبال تلاش بیشتر برای بهتر شدن آینده خود باشیم.

۴- حفظ خونسردی و عدم دعوا

در زندگی به جای احساساتی عمل کردن با آرامش و خونسردی کامل به رفتار و گفتار دیگران پاسخ دهیم و به جای دعوا و درگیری با صبر و  حوصله با دیگران گفتگو کنیم و به جای عجله و شتاب تمام جوانب یک کار را بسنجیم تا پشیمان نشویم.

۵- نداشتن دلواپسی و اضطراب

 نگران آینده و اتفاقاتی که می خواهد برای مان بی افتد نباشیم و از اتفاقات گذشته نیز تجربه کسب کنیم و بعد آنها را فراموش کنیم و فقط از امروز خود به شکل منطقی استفاده کنیم تا آینده خود را بسازیم.

۶-عدم دخالت در زندگی دیگران

از وارد شدن در کارهایی که به ما ربطی ندارد و به زندگی خصوصی دیگران مربوط است بپرهیزیم و متقابلاً از اینکه دیگران وارد زندگی خصوصی ما شوند جلوگیری کنیم.

۷- تلاش برای کمک به دیگران

اگر در زندگی دیگران مشکلی دیدیم که می توانیم درحد توان به حل آن بپردازیم، به آنها کمک کنیم تا حل شود و از ارائه کمک خودداری نکنیم و از زندگی انسانهای موفق دراین زمینه الگوبرداری نمائیم.

۸- عدم احساس عجز و ناتوانی

در زمانی که برایمان مشکلی پیش می آید به جای داشتن تفکر ناتوانی سعی کنیم از عقل و امکانات خود کمال استفاده را ببریم و آن مشکل را درحد امکان سریعتر حل کنیم.

۹-خوش بین بودن

اصولاً لبخند زدن و خوشبین بودن به زندگی باعث انرژی بیشتری روانی در فرد شده و باعث می شود فرد خود را همیشه از افکار منفی و ناراحت کننده دور کند و بهتر بتواند مسائل را تجزیه و حل کند.

۱۰- یادآوری خوبی های دیگران

 انسان متعادل سعی می کند نه تنها حسرت دیگران را نخورده و حسادت نکند بلکه خوبی هایی که دیگران به او کرده اند را مرتباً به آنها گوشزد کرده و با این کار بیماری حسادت را که جسم و روحش را نابود می کند درمان کند.

۱۱- تفکر درمورد کارهای روزانه خود

یک شخصیت سالم با الگو گرفتن از دستورات کارهای خوب و بد را ارزیابی می کند تا هر روز خوبی هایش را زیاد کرده و عیب هایش را برطرف نماید. منبع: https://www.parvaresheafkar.com/law-attraction/characteristics-logic


/ 0 نظر / 144 بازدید