شخصیت

 

چطور شخصیت تان را ارتقا دهید؟

 خیلی از ما برای ارتقا بخشیدن به شخصیتمانتلاش زیادی می‌کنیم. دوست داریم همه ظاهر ولباس پوشیدنمان را تحسین کنند. به همین دلیلاست که خیلی‌ها پول زیادی را صرف رفتن به سالن‌هایآرایشی و کلینیک‌های پوست و مو می‌کنند. شمادوست دارید دیگران را با طرزتفکر و طرزبرقراری ارتباطیتان با آنها تحت‌تاثیر قراردهید. بنابراین آنهایی که در روابط خود ومهارت‌های ارتباطی‌شان اعتمادبه‌نفس لازم راندارند، برای بهتر شدن در آن و برقراری رابطهاجتماعی با دیگران تلاش زیادی می‌کنند.

خیلی از ما بی‌اندازه نگران احساس دیگران نسبتبه خودمان و اینکه درمورد شخصیتمان چه می‌گویندهستیم. در ارتقای شخصیتمان، جنبه‌های مختلفیاز شخصیت انسانی وجود دارد که می‌توانیم رویآنها تمرکز کنیم. گفته می‌شود که یک شخصیتتاثیرگذار و بانفوذ از مجموعه‌ای از ویژگی‌هایذهنی، فیزیکی، احساسی، معنوی و سلامت‌عمومیتشکیل می‌شود.

از نظر ظاهری جذاب باشید
خصوصیات ظاهری ما یکی از جنبه‌های شخصیت ماست. به این دلیل که ظاهر ما می‌تواند تا حد زیادینشان دهنده شخصیت درونی ما باشد. معمولاً باکمک ظاهر بیرونی است که می‌توانید در ابتداروی دیگران تاثیر بگذارید. برای بهبودشخصیتتان، باید مطمئن شوید که ظاهرتان با طرزلباس پوشیدن، آرایش کردن، مدل مو و ... بهاندازه کافی جذاب باشد. لزوماً به این معنینیست که باید لباس‌های خیلی زرق و برق‌داربپوشید یا موهایتان را تابلو درست کنید که نظردیگران را جلب کنید. معنای آن این است که بایدبرحسب موقعیتی که می‌خواهید در آن ظاهر شوید،تمیز، مرتب، خوش‌فرم، و خوش‌لباس باشید.

همه به کسانیکه مرتب و خوش‌لباس هستند جذب می‌شوند. وقتی می‌خواهید از خانه خارج شوید، مطمئن شویدکه موهایتان را به خوبی شانه زده باشید و ناخن‌هایتانمرتب باشد. هر روز دوش بگیرید تا همیشه شاداببه نظر برسید. قبل از بیرون آمدن از در،دوباره به خودتان در آینه نگاه کنید تا چیزیرا از قلم نینداخته باشید. با سالم نگه داشتنبدنتان باید از آن مراقبت کنید. ورزش منظمباعث می‌شود از نظر جسمی فعال بمانید.

گستره دانش و اطلاعاتتان را افزایش دهید
برخوردهای روزانه ما با موقعیت‌های مختلف وانواع مختلف آدمها عوامل مهمی در شکل‌گیریشخصیت ما هستند. باید تا می‌توانید تجربه کسبکنید. از طریق این تجربیات است که می‌فهمیمواقعاً که هستیم و در برخورد با موقعیت‌هایغیرآشنا چطور رفتار می‌کنیم.

برای یاد گرفتن چیزهای جدید تردید نکنید. اینکار افق دید شما را گسترده‌تر کرده و مهارت‌هایکشف‌نشده‌ای را در شما تقویت می‌کند. به محیط‌اطرافتانعلاقه‌مند شوید و به همه چیز توجه کنید.

به آدم‌ها علاقه نشان دهید و بفهمید که چهخواسته‌هایی دارند. اولویت‌ها، علایق،اعتقادات و رفتارهای آنها را کشف کنید. درمراسم‌های اجتماعی و گردهمایی‌ها شرکت کنید تابتوانید با افراد جدیدی آشنا شوید. زیادمسافرت کنید. مسافرت کردن اطلاعات و تجربه شمارا به شدت بالا می‌برد.

رفتار و شخصیتی دوست‌داشتنی داشته باشید
اگر می‌خواهید کاری کنید که دیگران دوستتانداشته باشند، باید اول یاد بگیرید خودتان رادوست داشته باشید و دوست‌داشتنی باشید. وقتیشخصیتی خوب برای خود ایجاد کردید، آدمها خیلیراحت تحسینتان کرده و دوستتان خواهند داشت. بهچیزهایی درمورد خودتان که دوست دارید و دوستندارید فکر کنید. نقاط مثبت و منفی خود رایادداشت کنید. رفتار و منشی برای خود ایجادکنید که دیگران را تحت‌تاثیر قرار دهد. درایجاد شخصیتتان بسیار بیشتر از ظاهرتان تاثیر‌گذارخواهد بود.

خیلی مهم است که یاد بگیرید ضعف‌ها و نقص‌هایتانرا بپذیرید و برای اصلاح آنها تلاش کنید. هیچوقت به خودتان نگویید که همین است که هستیدو نمی‌توانید کاری برای درست کردن عیب‌هایتانبکنید. همیشه برای تغییر فرصت هست.

/ 0 نظر / 24 بازدید