شعر

 

بوی جوی مولیان آید همی    یاد یار مهربان آید همی

 

   ریگ آموی و درشتی راه او               زیر پایم پرنیان آید همی

    آب جیحون از نشاط روی دوست     خنگ ما را تا میان آید همی

   ای بخارا شاد باش و دیر زی        میر زی تو شادمان آید همی

    میر ماه است و بخارا آسمان             ماه سوی آسمان آید همی

   میر سرو است و بخارا بوستان      سرو سوی بوستان آید همی

    آفرین و مدح سود آید همی           گر به گنج اندر زیان آید همی

     

 

/ 0 نظر / 41 بازدید