دوری از نفرت

جامعه‌ای که در آن نفرین زیاد است،

همه در آن درگیرند.


اگر حتی یک نفر

مورد نفرت و نفرین قرار گیرد،

همه از تشعشع منفی آن نفرین،

به‌نوعی برخوردار می‌شوند.


هر روز و هر لحظه، برای یکدیگر و برای سراسر دنیا خیر و برکت و سلامتی طلب کنیم و تشعشعات مثبت کلام و ذهنمان را به سراسر جهان هستی انتشار دهیم، تا شاید بتوانیم زمینی را که با نفرت به نابودی کشانده‌ایم با عشق بازسازی کنیم.


👤فلوارانس اسکاول شین

 ‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌

/ 0 نظر / 25 بازدید