آیا می دانستید؟

 

آیا میدانستیدکهخورشیدروزانه معادل صد و بیست و شش هزار میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می‌فرستد ؟

آیا میدانستید کهزمین از حیث بزرگی پنجمین و از حیث فاصله با خورشید، سومین سیاره منظومه شمسی است ؟

آیا میدانستید کههر ساله حدود پانصد شهاب‌سنگ نسبتا" بزرگ به زمین برخورد می‌کند ؟

آیا میدانستید کهایرانیاناولین بار نمایش های همگانی (تئاتر) را اجرا نموده اند و همانها گریم و ساخت نقابرا در ۱۵ هزار سال پیش پایه گذارده اند ؟

آیا میدانستید کهگرده گل هرگز فاسد نمی شود و از محدود مواد طبیعی است که تا زمان نامحدودی باقی میماند ؟

آیا میدانستید کهلاکپشت در بین جانوران جهان، طولانی ترین عمر را دارد و ممکن است تا۱۵۰سال عمر کند؟

آیا میدانستید کهبیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب میباشد ؟

آیا میدانستید کهنمک از پنجهزار سال پیش در سفره ما انسانها بوده است ؟

آیا میدانستید کهخرگوش و طوطیتنها حیواناتی هستند که می‌توانند بدون برگشتن اشیاء پشت سر خود را ببینند ؟

آیا میدانستید کهزهر مار کبری بیشتر بر روی مراکز تنفسی اثر کرده و باعث خفگی صید می‌شود ؟

آیا میدانستید کهشاهنامهفردوسی ۷۵۰۰۰ بیت دارد ؟

آیا میدانستید کهجنین بعد از هفته هفدهم خواب هم میتواند ببیند ؟

آیا میدانستید کهوقتی بهخورشید نگاه میکنید صحنه ۸ دقیقه قبل از آن را مشاهده میکنید ؟

آیا میدانستید کهزمین در آغاز پیدایش خود ۲۰۰۰ بار بزرگتر از حجم کنونی خود را داشته است ؟

آیا میدانستید کهمایع موجود درنارگیل نارس را می توان بجای پلاسمای خون استفاده کرد ؟

آیا میدانستید کهبیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان است ؟

آیا میدانستید کهرشد کودک در بهار بیشتر است ؟

آیا میدانستید کهدر امریکا سالیانه ۸۵ میلیون تن کاغذ مصرف می شود ؟

آیا میدانستید کهدریای مدیترانه بین ۳ قاره اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد ؟

آیا میدانستیدکهجرم زمین هشتاد و یک برابر ماه است ؟

آیا میدانستیدکهجویدن آدامس هنگام خورد کردن پیاز، مانع از اشک‌ریزی شما می‌شود ؟

آیا میدانستیدکهبرای تولید ۱ لیتر بنزین 23,5 تن گیاه در گذشته مدفون شده است ؟

آیا میدانستیدکهبیشترین عمل زیبایی در ایران انجام میشود ؟

آیا میدانستیدکهآدولف هیتلر، گیاهخوار بوده است ؟

آیا میدانستید کهپشههای مالاریا دندان دارند ؟

آیا میدانستید کهدرجهان به ۶۰۰۰ زبان تکلم میشود ؟

آیا میدانستید کهحلزونمی تواند سه سال بخوابد ؟

آیا میدانستید کهدلفینها با یک چشم باز می خوابند ؟

آیا میدانستید کهقلبزنان نسبت به مردان تندتر می زند ؟

آیا میدانستید کهناراحتی های پا در زنان ۴ برابر مردان است ؟

آیا میدانستید کهکوسهها از بیماری سرطان در امان هستند ؟

آیا میدانستید کههیچگورخری، خط های مشابه دیگری ندارد ؟

آیا میدانستید که۱۳درصد جمعیت جهان، صحرانشین هستند ؟

آیا میدانستید کهچهارپنجم جانوران را حشره ها تشکیل داده اند ؟

آیا میدانستید کهتنهادر یک پرواز، زنبور عسل به ۷۵ گل سر می زند ؟

آیا میدانستید کهچشمانسان معادل یک دوربین ۱۳۵ مگاپیکسل است ؟

آیا میدانستید کهژاپن،پرمصرف ترین کشور جهان در زمینه انرژی است ؟

آیا میدانستید کهدرساخت دیوار بزرگ چین، آرد برنج به کار رفته است ؟

آیا میدانستید کهتوماسادیسون، مخترع برق از تاریکی وحشت داشت ؟

آیا میدانستید کهیککودک ۴ ساله روزانه بیش از ۴۰۰ سوال می پرسد ؟

آیا میدانستید کهشیرهاتا سن ۲ سالگی قادر به غرش کردن نمی باشند ؟

آیا میدانستید کهدر هریک گرم خاک، حدود ۱۰ میلیون باکتری زندگی می کند ؟

آیا میدانستید کهاسترسباعث می شود، مرغ ها پرهای خود را از دست بدهند ؟

آیا میدانستید کهتعدادمرغ ها در سراسر جهان تقریبا با جمعیت انسان مساوی است ؟

آیا میدانستید کهبه طورمتوسط، هر فردی ۵ سال از عمر خودش را صرف خوردن می کند ؟

آیا میدانستید کهسرعتخواندن از صفحه رایانه نسبت به کاغذ معمولی ۲۵ درصد کندتر است ؟

آیا میدانستید کهنقاشمعروف لئوناردو داوینچی معروف ترین نقاشی خود به نام مونالیزا را نه تاریخ زد و نهامضا کرد ؟

آیا میدانستید کهنوشیدنقهوه در طولانی مدت در فشار خون خانم‌ها تعادل ایجاد می‌کند ؟

آیا میدانستید کهقدمتخالکوبی به بیش از ۵۰۰۰ سال میرسد ؟

آیا میدانستید کهخوک‌هابه دلیل فیزیک بدنی قادر به دیدن آسمان نیستند ؟

آیا میدانستید کهآبدریا دارای طلاست و این مقدار در حدود ۴ گرم در هر میلیون تن آب است ؟

آیا میدانستید کهروزانه۱۴۰۰۰نفر به بیماری ایدز مبتلا می شوند ؟

آیا میدانستید کهمقاومتریم ماهیچه در بدن زبان است ؟

آیا میدانستید کهباپیشرفت علم هنوز برای دانشمندان ساختن عسل کشف نشده است ؟

آیا میدانستید کهاولـیـن تــمـاس تـلفـنی ایـران سـال ۱۲۸۵ خـورشـیـدی در تـهـران برقرار شد ؟

آیا میدانستید کهخوردنکاهو مانع ریزش و سفید شدن موها میگردد ؟

آیا میدانستید کهدرقدیم ارزش نمک بیش از طلا بوده و از نمک برای نگهداری غذا استفاده می شده است ؟

آیا میدانستید کهاز هر10 نفر، یک نفر در سراسر جهان در جزیره زندگی میکند ؟

آیا میدانستید که 98 درصد وزن آب از اکسیژن تشکیل یافته است ؟

آیا میدانستید کهتمامیپستانداران به استثنای انسان و میمون کور رنگ میباشند ؟

آیا میدانستید کهعمرتمساح بیش از 100 سال میباشد ؟

آیا میدانستید کهاشعهایکس از بلور الماس عبور نمی کند ؟

آیا میدانستید کهاثر لبو زبان هر کس مانند اثر انگشت او منحصر بفرد می باشد ؟

آیا میدانستید کهسطحشهر مکزیک سالانه ۲۵ سانتیمتر نشست میکند ؟

آیا میدانستید کهنصفافراد زیر ۲۵ سال جهان در هندوستان زندگی می‌کنند ؟

آیا میدانستید کهغیرممکن است که بتوانید با چشمان باز، عطسه کنید ؟

آیا میدانستید کهقلبگنجشک 100 بار در دقیقه می زند ؟

آیا میدانستید کهمورچهها هم شمردن بلدند و قدم هایشان را برای مسیر یابی میشمارند ؟

آیا میدانستید کهبازیافت تنها یک بطری شیشه ای، مقدار انرژی مورد نیاز یک لامپ ۱۰۰ واتی به مدت ۴ساعت را تامین می کند ؟

آیا میدانستید کهپرندهفلامینگو قادر است با سرعتی حدود ۵۵ کیلومتر در ساعت پرواز کند. این پرنده در یک شبحدود ۶۰۰ کیلومتر مسافت را طی می کند ؟

منبع:پرشین استار

 

/ 0 نظر / 23 بازدید