شعر

گفت دانایی که گرگی خیره سر              هست پنهان در نهاد هر بشر

 

هرکه گرگش را دراندازد به خاک        رفته رفته می شود انسان پاک

 

وانکه با گرگش مدارا می کند             خلق و خوی گرگ پیدا می کند

 

در جوانی جان گرگت را بگیر            وای اگر این گرگ گردد با توپیر  

 

روز پیری، گر که باشی همچو شیر          ناتوانی در مصاف گرگ پیر

 

مردمان گر یکدگر را می درند               گرگ هاشان رهنما  و رهبرند

 

وآن ستمکاران که با هم محرم اند              گرگ هاشان آشنایان همند

 

گرگ ها همراه و انسانها غریب           با که باید گفت این حال عجیب؟

 

فریدون مشیری

/ 0 نظر / 83 بازدید