غلبه بر ترس

چگونه ترس را از زندگی خود بیرون کنیم

 

اغلب ما به ذهن خود اجازه می دهیم به افکار منفی بیشمار بپردازد و آن ها را شرح و بسط دهد. ترس های ناشی از آن ها نیز مانند همین افکار منفی، بیشمار هستند. ما از بیماری ها می ترسیم، از پیری می ترسیم، از تنهایی، از عدم امنیت، از مورد تمسخر واقع شدن، از مرگ، فقر، تصادف، روح و موارد بسیار دیگری. برخی از ترس ها منطقی و صحیح هستند و برخی دیگر بی پایه و اساس اند. این ترس ها از هر نوعی که هستند، منطقی یا غیر منطقی، اگر شما شهامت خود را فراخوانید و مستقیماً با آن ها رو به رو شوید، به مرور رنگ می بازند و در نهایت از بین می روند.


ترس هایتان را همانند یک پشه بدانید. یک پشه به تنهایی ترسناک نیست. اما اگر در مقابل یک شمع قرار گیرد، می تواند سایه ای بزرگ بر دیوار بیاندازد که مانند هیولایی خونخوار به نظر می رسد. درحالی که منشاء این ترس تنها پشه ای است که ترسیدن از آن می تواند شما را به خنده وادارد. اگر با ترس های خود رو به رو شوید، در بسیاری از موارد خواهید دید که به دلیلی به کوچکی یک پشه، ترس بزرگ و عمیقی در خود پدید آورده اید.


ذهن خود را از افکار شجاعانه پر کنید. با این کار هیچ جایی برای ترس ها باقی نمی گذارید و در نتیجه تصمیماتی شجاعانه می گیرید. شهامت فقدان ترس نیست، بلکه غلبه بر آن است. ترس چیزی است که بین شما و رویاهایتان قرار می گیرد. به جای دیدن احساس ترس، به ماورای آن یعنی رویاهایتان نگاه کنید. با وجود احساس ترس، باز هم به جلو حرکت کنید. ایمان داشته باشید و این کار را بکنید. ایمان شما هیچ گاه شما را ناامید نمی سازد.


هر کس که در زندگی خود به دنبال موفقیت است، باید از ذهن خود در مقابل ترس محافظت کند. کسی که فکر ترسناکی در ذهن خود دارد، همواره تصور می کند که آن چیز، به خصوص یک چیز ناخوشایند، در حال اتفاق افتادن است. در این وضعیت، این فرد کاملاً از افکار مثبت که در حقیقت لازمه موفقیت هستند، خالی است.


ذهن شما در هر لحظه تنها می تواند به یک فکر بپردازد. مطمئن شوید که آنچه به آن می اندیشید، فکری مثبت است. با این حال، اگر ناگهان به خود بیایید و ببینید که در حال اندیشیدن به افکار منفی هستید، واکنش شما در آن لحظه باید جایگزین کردن فوری آن با یک فکر مثبت باشد. شما همچنین می توانید از طریق حرف زدن با خودتان ذهن خود را از افکار مثبت پر کنید.


حرف زدن با خود یعنی دائماً با خود حرف بزنید، چه با صدای بلند و چه به آرامی و در ذهنتان. در حرف زدن با خود،  شما مکرراً از جملات مثبت استفاده می کنید تا احساس ترس را از خود دور کنید. گفتن جملات مثبت به خود یکی از مؤثرترین روش ها برای بیرون انداختن افکار ترسناک از ذهن است. هنگامی که در ذهن خودآگاه خود دائماً جملات مثبتی را بیان می کنید، این جملات در نهایت به عنوان فرمان هایی توسط ضمیر ناخودآگاه شما مورد قبول واقع می شوند و در نتیجه، ضمیر ناخودآگاه شما در مطابقت با این جملات رفتار خواهد کرد.


در جملات مثبت خود، کلمات را با دقت انتخاب کنید و آن هایی را برگزینید که با شما تناسب و هماهنگی دارند و شما را به  فردی بسیار مثبت تبدیل می کنند. جملات مثبت شما باید چیزی را بیان کند که در مورد شما حقیقت دارد و یا شما انتظار دارید به وقوع بپیوندد، که در این مورد رها شدن از افکار ترسناک است. برای مثال، به خود بگویید "می توانم و از پسش بر می آیم." این یک جمله  قدرتمند است. هر روز چندین بار این جمله را با خود تکرار کنید. این را به یک عادت تبدیل کنید، و بدون این که حتی خودتان متوجه شوید، ذهن شما تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت. جملات مثبتی که با نیازهای شما همخوانی دارند را بیابید و آنقدر آن ها را با خود تکرار کنید تا ذهن شما کاملاً با توانایی هایی که آرزویشان را دارید، مانند اعتماد به نفس و شهامت، اشباع شود. این جملات جای ترس و محدودیت را می گیرند. یک فکر مثبت به یک فکر منفی پایان می دهد و موجب می گردد از احساس ترس آزاد شوید.


به هیچ وجه در جملات خود از کلمات منفی استفاده نکنید. برای مثال، به خود نگویید "من هیچ ترسی ندارم"، "من تنبل نیستم"، یا "من بی اعتماد به نفس نیستم". وقتی بدانید که تنها افکار مثبت شما را به اهداف سازنده ای که می خواهید می رسانند، در این صورت همیشه از کلمات منفی مانند "ترس"، "تنبل"، و "بی..." اجتناب خواهید کرد. در عوض، به خود بگویید "من همیشه شجاعت به خرج می دهم"، "من همیشه سخت کوش هستم"، "من اعتماد به نفس زیادی دارم". این جملات را با صدای آهسته به خود بگویید، و سعی کنید آن ها را بلند بلند بر زبان نیاورید تا مبادا توجه دیگران را به خود جلب کنید و خجالت زده شوید. این بسیار مهم است که هر بار که جمله ای مثبت به خود می گویید، کاملاً به آن معتقد شده باشید.

 

اگر ذهن شما از هر نوع محدودیتی رنج می برد به این دلیل که شما دائماً به انواع ترس ها توجه نشان می دهید، می توان گفت که اگر افکار شجاعانه در ذهن خود بپرورانید، ذهن شما قدرت پیدا می کند تا بر ترس هایتان غلبه کنید. این نیروی تفکر مثبت است. اگر درباره مسائل، مثبت فکر کنید، در این صورت به امیدوار بودن و اطمینان داشتن متمایل می شوید و در یک موقعیت، تنها به چیزهایی می اندیشید که خوب هستند، نه بد. به این ترتیب، نگرشی بسیار مثبت به زندگی خواهید داشت و هیچ ترسی به ذهن شما راه نخواهد یافت.


به خاطر داشته باشید که ترس آن چیزی است که بین شما و رویاهایتان قرار می گیرد.

به جای ترس، به ماورای آن یعنی رویاهایتان نگاه کنید.

 

منبع: http://tanhanisti.com/days-tips/69-how-to-overcome-fears.html

 

/ 0 نظر / 112 بازدید