مدرسه

آنچه در مدرسه به ما یاد نمی‌دهند


آنها به ما یاد نمی‌دهند

که چگونه کسی را دوست بداریم.


آنها به ما یاد نمی‌دهند

که چگونه در شهرت

به درستی زندگی کنیم.


آنها به ما یاد نمی‌دهند

که چگونه در گمنامی،

از زندگی لذت ببریم.


آنها به ما یاد نمی‌دهند

که چگونه از کسی که

دوستش نداریم جدا شویم.


آنها به ما یاد نمی‌دهند

که به آنچه در ذهن دیگری می‌گذرد

فکر کنیم.


آنها به ما یاد نمی‌دهند

که به کسی که در حال مرگ است

چه بگوییم.


آنها به ما هیچ چیزی را که

ارزش یاد گرفتن داشته باشد،

یاد نمی‌دهند ...

پس بیایید آنچه که بچه ها باید یاد بگیرند را یادشان دهیم

/ 0 نظر / 45 بازدید