چند پند آموزنده

هیچ وقتاین دو جمله رو نگو :
1. ازت متنفرم
2. دیگه نمیخوام ببینمت

هیچ وقت بااین دو نفر هم صحبت نشو :

1. از خود متشکر
2. وراج
هیچ وقت دل این دو نفر رو نشکن :
1. پدر
2. مادر
هیچ وقت این دو تا کلمه رو نگو:
1. نمی تونم
2. بد شانسم
هیچ وقت این دو تا کارو نکن :
1. دروغ
2. غیبت
هیچ وقت این دو تا جمله رو باور نکن :
1. آرامش در اعتیاد
2. امنیت دور از خانه
همیشه این دو تا جمله رو به خاطر بسپار:
1. آرامش با یاد خدا
2. دعای پدرو مادر
همیشه دوتا چیز و به یاد بیار:
1. دوستای گذشته رو
 
2.  خاطرات خوبت رو
همیشه به این دو نفر گوش کن:
1. فرد با تجربه
 
2. معلم خوب
همیشه به دو تا چیز دل ببند :
1. صداقت
 
2. صمیمیت

 

/ 0 نظر / 71 بازدید