چهل نکته مطالعه

چهل نکته مهم برای مطالعه

 1. ‎طبق برنامه مدرسه، درس‌های هر روز را همان روز مطالعه نمائید‎.
‎2. هنگام مطالعه از روش نت برداری یا خلاصه نویسی استفاده کنید، به عبارتی‎ ‎یا مطالب مهم روی یک برگه یا در دفتری ‏نوشته شود و یا اینکه در کتاب با‎ ‎مداد زیر آن‌ها خط کشیده شود و یا با ماژیک مخصوص (فسفری) روی مطالب مهم‎ ‎علامت گذاری شود و طبق برنامه مرور شود‎.
‎‎3. همیشه مدتی قبل از شروع امتحانات مطالب کتاب را تقسیم بندی نموده و طبق برنامه چون مطالب کم است سعی شود ‏به خوبی آن‌ها را یاد بگیرید‎.
‎‎4. با توجه به اینکه در هر هفته می‌بایست کتابی مطالعه شود و برای هر کتاب‎ ‎دو جلسه خواندن کامل و یک جلسه مرور ‏در نظر گرفته شده است، خوب است که آن‎ ‎تقسیم بر دو شود و در هر جلسه محدوده مورد نظر، طبق آنچه که در شماره ‏دو‎ ‎گفته شد خوانده شود‎.
‎‎5. خوب است که در جلسه‌های چهارم و یا پنجم هر کتاب، قبل از شروع کردن درس جدید و بخش جدید، آموخته‌های ‏قبلی مرور شود‎.
‎ ‎6. برای مطالعه و کارهای خود، نظم و ترتیب خاصی را در نظر بگیرید. هر روزی که‎ ‎کارها را بر طبق برنامه انجام دادید ‏و خوب بود، برای خود تشویقی در نظر‎ ‎بگیرید. مثلاً خوردن بستنی یا شیرینی یا هر فعالیت مورد علاقه‌ی‎ ‎دیگر، اما ‏اگر کارها به هر دلیل از جمله تنبلی، و یا بی نظمی و بی هدفی انجام‎ ‎شد، برای خود تنبیهی در نظر بگیرید تا ‏کارها و درس، سرو سامان‎ ‎بگیرد. مثلاً‎: برای تببیه خود می‌توان از خوردن غذا یا میوه‌ی مورد علاقه یا‎ ‎تماشای فیلم و یا ‏هر کار مورد علاقه و وقت گیر دیگر، خوداری کرد‎.
‎ ‎7. سعی کنید ازهمان ابتدا خود را عادت و ملزم به اجرای برنامه کنید.
‎ ‎8. قبل از مطالعه وضو بگیرید و درس را با نام و یاد خدا شروع کنید‎.
‎ ‎9. موفقیت‌ها و پیشرفت‌های خود را هر چند اندک، در برگه یا دفترچه‌ای یاداشت‎ ‎کنید و در موقع ناامیدی یا...آن‌ها را مرور ‏کنید تا به آینده امیدوار شوید‎.
‎ ‎10.‎آن مطالبی را که یاد گرفته‌اید خوب است که به دیگران یاد بدهید و اگر کسی نبود برای خود یا آینه یا هر فرد ‏دیگری توضیح دهید‎.
«کسانی که با افکار خوب وعالی دمسازند هرگز تنها و بی مونس نیستند.» (سیدنی)

 ‎ ‎11.خود را به درس خواندن و آن چیزی که یاد می‌گیرید، تشویق کنید و برای ارزش‌های خود ارزش قایل شوید و برای ‏حفظ آن کوشا باشید‎.
‎12. سعی نمایید که طرح «یاداشت همراه کتاب» را برای همه کتاب‌های خود اجرا‎ ‎کنید. به این صورت که یک برگه کاغذ ‏سفید به ابعاد 9 سانتیمتر در‎ 13‎سانتیمترآماده کرده و آن را در اولین صفحه کتاب خود بچسبانید و‎ ‎تمرین‌ها، سوالها و کارهایی را که برای یادگیری آن کتاب باید انجام دهید در‎ ‎آن بنویسید، تا ‏فراموش نکنید‎.

‎ ‎13.‎از آنجا که خواندن سوره‌ی قدر و آیهَ الکرسی نقش بسیار مهمی در یادگیری‎ ‎و موفقیت شما ‏دارد، خوب است که پس از هر نماز و همیشه این دو را تکرار و مرور‎ ‎کنید و به خدا توکل کنید‎.

‎14.‎هر موقع که خسته شدید و دلتان گرفت و ناامید از هر کار و زندگی شدید قران بخوانید و به معنی آن ‏توجه کنید‎.

‎15.‎علم را برای خود علم بخوانید، نه برای ثروت یا پز دادن بلکه برای دل خود بخوانید و عمل کنید‎.

‎ ‎16. ‎مطمئن هستیم در کاری که شروع کرده‌اید، موفق خواهید شد چون که با یاری خدا و علاقه به ‏پیش می‌روید‎.

‎ ‎17. فرصت‌ها و لحظه‌ها را به آسانی از دست ندهید، چرا که این فرصت‌ها همیشه به‎ ‎وجود نیامده و ‏نخواهند آمد. پس به قول شاعر: اکنون که در پیش توام‎ ‎دریاب، شاید که فردایی نباشد‎. ‎

‎18.‎این عبارت را با خط خوش بنویسید و نصب العین خود قرار دهید و عمل کنید‎:

«دانایی، توانایی است وخواستن، توانستن، پس بخوان تا بتوانی»

 ‎ ‎19.‎برای اینکه در بین راه به خاطر خستگی و یا هر دلیل دیگر ناامید از ادامه‎ ‎راه نشوید، در اولین ‏فرصت، انگیزه خود را در برگه‌ای یادداشت کنید و هر موقع‎ ‎که احساس کردید که درس خواندن ‏فایده‌ای ندارد آن انگیزه را که یاداشت کرده‌اید مرورکرده تا دوباره جان تازه‌ای گرفته و با نیرو ‏و نشاط بیشتر کار را‎ ‎ادامه دهید‎.

‎ ‎20.‎هر نکته یا سوالی که هنگام مطالعه‌ی هر درس با آن مواجه می‌شوید را‎ ‎در برگه‌ای یا گوشه‌ای ‏از کتاب یاداشت کنید و در اولین فرصت آن را از کسی که‎ ‎می‌داند، بپرسید و یاد بگیرید‎.

‎21.‎برای یادگیری بعضی از دروس توضیحی و حفظی می‌توان از روش «بگو و گوش کن» ‎استفاده ‏کرد. به این صورت که مثلاً: شما چند صفحه‌ای از مطالب یا کتاب را‏‎ ‎می‌خوانید، سپس آنچه را که ‏فهمیدید، برای یک دستگاه ضبط صوت که روشن است‎ ‎و در آن نوار کاست هم قرار دارد، توضیح ‏داده، پس از آن، آنچه را که گفته‌اید‎ ‎گوش می‌کنید. با این کار هم مطالب را خوب یاد می‌گیرید و هم ‏اینکه پی به‎ ‎مشکلات خود و نقاط ضعف خود می‌برید و برای از بین بردن ضعف‌ها تلاش بیشتری می‌کنید.

‎22.‎برای یادگیری فرمول‌ها و نکات مهم می‌توانید از روش «نبین و از بر کن» استفاده کنید. به این صورت ‏که ابتدا آن فرمول یا نکته مهمی یا عبارتی‎ ‎را که می‌خواهید از بر کنید در برگه‌ای نوشته و به مدت ‏یک تا دو دقیقه به آن‎ ‎خوب نگاه کنید. سپس چشمهای خود را بسته و با دستهای خالی بدون خودکار ‏و مداد‎ ‎آنرا روی هوا بنویسید. با این روش همه مطالب مهم به طور مستقیم وارد حافظه‎ ‎بلند مدت شده ‏و خیلی دیر فراموش می‌کنید. در روزهای بعد اگر آن مطلب را‎ ‎فراموش کردید به آن نگاه کنید و به ‏همان صورت یاد شده تمرین و تکرار کنید تا‎ ‎برای همیشه سبز شود و هرگز آنرا فراموش نکنید‎.

‎ ‎23.‎روش‎ G5‎روشی دیگر برای یادگیری است و آن به این صورت است که مطالبی را که‎ ‎خلاصه ‏کرده و نت برداری کرده‌اید به صورت سوال و جواب در آورید و در برگه‌های‎ ‎کوچکی «فیش‌های ‏مخصوص» یاداشت کرده و آن‌ها را در معرض دید خود قرار‎ ‎دهید. مثلاً: یک گیره‌ی لباس در کنار آینه‌ای که ‏روز به آن نگاه می‌کنید، نصب‎ ‎کنید و هر چند روز یکبار مطالب آنرا عوض کنید و زمانیکه چشمتان به این ‏مطالب‎ ‎افتاد آن‌ها را مرور کنید تا هرگز آن‌ها را فراموش نکنید‎.

  «شکست باید انرژی خفته را بیدار کند.» (رومن رولان)

 ‎ ‎24.‎روش «اداره فکر و یادگیری مادام العمر» روشی دیگر برای یادگیری است. به این‎ ‎صورت که شما می‌توانید بعضی از صفحه‌های کتاب یا نکات خلاصه شده خود را در‎ ‎مکان‌هایی که حتی لحظات کمی نیز ‏در آنجا حضور دارید به گیره نصب‎ ‎کنید و در مدت کوتاهی که در آنجا هستید، آن‌ها را مرور کرده ‏و یاد بگیرید‎.

‎ ‎25.‎همه این روش‌ها آزمایش شده است و امتحان خود را پس داده‌اند و جزو مهم‌ترین‎ ‎روش‌های یادگیری ‏هستند که همه‌ی این‌ها به تلاش مستمر و کوشش پیوسته شما‎ ‎بستگی دارد پس سعی کنید همواره ‏از یک یا دو روش ذکر شده استفاده کنید و مطمئن‎ ‎باشید که موفق خواهید شد‎.

‎ ‎26.‎خودتان را باور کنید. یعنی اینکه باور کنید که می‌توانید. مگر شما از دیگران‎ ‎چه کم دارید؟ اراده ‏و تصمیم موفقیت که دارید، پس چرا از آن به خوبی استفاده‎ ‎نکنید؟‎

‎ ‎27.‎نمونه سوالهای امتحانی سالهای گذشته را پیدا کنید پاسخ آن‌ها راهم پیدا‎ ‎کرده ‏و بنویسید و یاد بگیرید، چراکه حداقل 40 درصد سوالها از سوالهای سال گذشته‎ ‎است و دیگر این که شما ‏با نمونه سوالها آشنا می‌شوید که هنگام مطالعه چه‎ ‎قسمت‌هایی را بیشتر مطالعه کنید و نکات مهم ‏کدام قسمت‌ها هستند‎.

‎ ‎28.‎برنامه درسی شبکه‌ی آموزشی تلویزیون را پیدا و بررسی کنید و ببینید که‎ ‎درس‌های مورد نظر شما ‏در چه ساعاتی پخش می‌شود. آن را خوب نگاه کنید حتی‎ ‎اگر مربوط به دوره راهنمایی باشد. بدون شک ‏مفید فایده واقع خواهد شد. (کلاس‎ ‎خصوصی رایگان)

‎ ‎29.‎از فیلم‌های آموزشی که درباره‌ی درس‌هایی همچون ریاضی، عربی، زبان، دینی و قرآن، فلسفه ‏و منطق و...که موجود می‌باشد استفاده کنید‎.

‎ ‎30.‎درس جغرافی را با نقشه یاد بگیرید و از نقشه‌های گنگ استفاده کنید تا مطالب به خوبی در ذهن ‏شما جاسازی شود‎.

31.‎در جلسه امتحان تا آخرین لحظه بنشینید و خوب هم فکر کنید چرا که به قول معروف از این ستون ‏تا آن ستون فرج است.

  «هر روز چنان زندگی کن که گویی عمری جاودان داری» (مارسوس)

 ‎32.‎پاسخ همه سوالات را در برگه امتحانی بنویسید و هیچ سوالی را بدون پاسخ‎ ‎نگذارید. هر چند که ‏اشتباه پاسخ بدهید چرا که همین پاسخ شما از هیچی بهتر‎ ‎است. اگر هم ندانستید که چه ‏بنویسید همان سوال را دوباره تکرار کنید و در‎‎باره کلمه‌های سوال توضیح دهید‎.

‎33.‎سعی کنید از همین آغاز، خودتان را طوری عادت دهید که درس خواندن و مطالعه‎ ‎بهترین تفریح ‏و سرگرمی باشد و با آن خستگی‌های روزانه‌تان را از بین ببرد‎.

34. «کتاب» بهترین دوست شما باشد و هرجا که می‌روید تنها نروید او را هم با خود‎ ‎به مهمانی‌ها ‏و محل کار و...ببرید و به جای وقت تلف کردن با این و آن با‎ ‎کتاب صحبت و مشورت کنید. این ‏کار شدنی است از فلش کارت و کتاب‌های کوچک جیبی می‌توانید استفاده کنید‎.

‎ 35. «کینه‌ای از هیچ کس به دل نگیرید» دل دریایی داشته باشید و همه را ببخشید. چرا که گذشت ‏و مردانگی خصلت مردان بزرگ است.

‏36‏‎.‎همچون گذشته و همیشه، در کارهایتان صداقت داشته باشید تا موفق شوید. چرا که‎ ‎صداقت و راستی ‏بزرگ‌ترین سرمایه است که ما را به موفقیت و خوشبختی می‌رساند‎.

‎ 37.‎در زندگانی کاری و درسی که دارید، به فکر دیگران نیز باشید و به آن‌ها کمک‎ ‎کنید تا دیگران نیز به ‏فکر شما باشند و به شما کمک کنند، یعنی این که هرجا که‎ ‎هستید و به هرجا که رسیدید، خدمت خدا ‏و خلق خدا را فراموش نکنید‎.

‎ ‎38.‎گویند چو با ما نشینی ما شوی، با گل نشینی گل شوی، با خار نشینی خار شوی. ‎پس هر کس که ‏نشست و برخاست کنی؛ مثال همان می‌شوی. پس خوب است که در زندگی با‎ ‎آدم‌های خوب و اهل ‏علم نشست و بر خاست کنید تا شما نیز جزو خوشبخت‌ترین‌ها و بهترین‌ها شوید‎.

‎ ‎39.‎همواره از کسی که از او علم می‌آموزید، تشکر و سپاسگذاری کنید تا او نیز بتواند از آنچه که می‌داند، بهترینش را دراختیارتان بگذارد‎.

‎ ‎40.‎آخرین و مهم‌ترین نکته در یادگیری علم و دانش این که: خدا را هرگز فراموش‎ ‎نکنید و هر کاری را که ‏می‌خواهید آغاز کنید با نام و یاد خدا باشد تا خداوند شما را‎ ‎در ادامه‌ی راه یادگیری بهتر یاری می‌کند. خدای‎ ‎را نیز شاکر و سپاسگذار باشید چرا که: شکر نعمت نعمتت افزون کند‏‎.

«ساده‌ترین درس زندگی این است: هرگز کسی را میازار» (ژان ژاک روسو)

 

علی اکبر احمدلو ; ۱:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٢/٢٧

افسردگی


چه کسانی بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند؟

احساس افسردگی در کوتاه‌مدت می‌تواند برای همه افراد طبیعی باشد، اما هنگامی که این احساس در فرد از چند روز بیشتر شود و هفته‌ها به طول بیانجامد، فرد دچار بیماری افسردگی است.

افسردگی یک بیماری روانی است که احساس غم و ناراحتی مداومی را در فرد ایجاد می‌کند. همه افراد از بزرگ و کوچک ممکن است در برهه‌هایی از زندگی به افسردگی دچار شوند. احساس افسردگی در کوتاه‌مدت می‌تواند برای همه افراد طبیعی باشد، اما هنگامی که این احساس در فرد از چند روز بیشتر شود و هفته‌ها به طول بیانجامد، فرد دچار بیماری افسردگی است. 

 

چه کسانی بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند؟
ابتلا به افسردگی در همه سنین و همه افراد می‌تواند رخ دهد. برخی از افراد اما بیش از دیگران در معرض این بیماری هستند. زنان، کسانی که دوستانی افسرده دارند، آن‌هایی که به بیماری خطرناکی مبتلا هستند، افرادی که کسی را در زندگی‌اشان از دست داده‌اند، کسانی که تجربیات بدی در دوران کودکی‌اشان داشته‌اند و... .

علائم افسردگی را شناسایی کنید
افسردگی علائم مختلفی دارد. عمدتا این علائم ئر علائم جسمی، شناختی، هیجانی و انگیزشی مورد بررسی قرار می‌گیرند. بخشی از علائمی که در یک فرد افسرده می‌تواند وجود داشته باشد را می‌خوانیم.
-    نا آرامی     -    احساس بی‌ارزشی    -    خواب کم یا خواب زیاد -    نداشتن علاقه برای انجام فعالیت‌های لذت‌بخش -    سردرد -    گرفتگی عضلات و یا ابتلا به مشکلات گوارشی
-    کاهش میل جنسی -    گریه‌کردن‌های بدون کنترل و بی‌دلیل -    احساس خستگی
-    انزوای اجتماعی -    داشتن دردهای بدنی -    کاهش یا افزایش وزن -    خشمگین شدن
-    بی‌تفاوتی -    بزرگ‌کردن اشتباهات گذشته و انتقادهای مداوم از خود
-    دل مشغولی به مرگ و احساس مرگ و فکر کردن به خودکشی و....


عارضه‌های افسردگی چطور خود را نشان می‌دهند؟
فرد مبتلا به افسردگی، ممکن است برای گریختن از احساسات و افکار منفی دست به اقداماتی بزند و یا دچار مشکلات و حالت‌های خاصی گردد. اعتیاد به مواد مخدر و الکل، اضطراب، ایجاد مشکل در کار و درس، مشکلات خانوادگی، آسیب رساندن به بدن و ... از این دست هستند. علائم و عوارض افسردگی در افراد مختلف به اشکال مختلفی دیده می‌شوند، که این بستگی به نحوه زندگی و شخصیت آن‌ها دارد.

اقداماتی که می‌توانند جلوی افسردگی را بگیرند
راهکارهای مقابله با افسردگی بسیار زیاد هستند. این راهکارها را به طور کلی می‌توان در ایجاد تغییر در زندگی و کمک گرفتم از اجتماع و داشتن افکار مثبت خلاصه کرد. روان‌شناسان و پزشکان راه‌حل‌های گوناگون و متفاوتی را برای دور شدن از احساس افسردگی برشمرده‌اند که در ادامه بخشی از آن می‌آید.
ورزش کردن یکی از کارهایی است که همه به آن توصیه می‌کنند. ورزش باعث آزادشدن اندروفین می‌گردد که سیستم ایمنی بدن را تقویت و به داشتن خلق و خوی خوب کمک می‌کند.
- نقاشی کنید، بنویسید، ببافید، عکاسی کنید و... . این کارها و هر کار مشابه دیگری که از دستتان برمی‌آید، به این دلیل توصیه می‌شوند که علاوه بر آرام کردن ذهن سبب ایجاد خلاقیت در فرد می‌گردند. 
- چهره‌ و ظاهرتان را تغییر دهید. تغییر چهره – کارهایی مانند کوتاه کردن مو، آرایش کردن، لبخند زدن به اشکال مختلف و... – و تغییر ظاهرتان از طریق تغییر و تنوع در پوشش به کسب روحیه شما کمک خواهد کرد. 
- ارتباط میان جسم و روح دلیل محکمی برای داشتن تغذیه مناسب و سالم در جهت دوری از افسردگی است. بنابراین به جای شیرینی و چربی، سزیجات و میوه بخورید.
- یکی از دستورات یوگا کشیدن نفس‌های عمیق است. با نفس‌های عمیق روح خود را آرام کنید. به طور کامل هوا را از دهان بیرون دهید و دماغ تو بکشید و تا 4 . نفس خود را نگه داشته و تا 7 بشمارید و سپس آن را با شمارش تا 8 آرام آرام بیرون دهید. این کار را دوبار در روز انجام دهید.
- بنابر تحقیقات، مصرف امگا 3 موجب رفع افسردگی خواهد شد.
- با خودتان مکالمه مثبت برقرار کنید. این کار باعث افزایش اعتماد به نفس و کاهش اضطراب و افکار منفی خواهد شد.
- خوردن سه گیاهِ سنبل الطیب، چای سبز و بابونه می‌تواند به آرامش شما کمک کند. این گیاهان هر کدام اثرات مختلف و البته مشابهی دارند که باید دمنوش آن‌ها را میل کنید.
- طبق گزارش سایت کامن هلت روزانه زمانی را برای قرارگیری در فضای آزاد و نور خورشیداختصاص دهید.
- خود را در اجتماع‌های شاد و در ارتباط با افراد شاد قرار دهید. صحبت کردن و گذراندن وقت با این افراد بسیار موثر است.


کلسیم، منیزیم و روی بخورید چرا که خلق شما را تثبیت می کنند. کمبود این مواد در بدن موجب عصبایت، تحریک‌پذیری، نوسانات خلقی و در نهایت افسردگی می شود.
- خوردن نوشیدنی‌های محرکی مانند قهوه و الکل را کنار بگذارید و یا دست کم آن‌ را کاهش دهید.
- در تکنیک رفتاری که برگرفته از نظریات اریک فروم است، قرار گرفتن در کنار طبیعت باعث ایجاد علاقه و انگیزه برای ادامه حیات می‌گردد.


- ایجاد یک هدف هرچند کوچک می‌توان روحیه زندگی ایجاد کند و فرد را از افسردگی برهاند.
- به گفته محققان کاهش وزن می‌تواند افسردگی را از شما دور ‌کند. در بررسی‌های انجام شده در میان آن‌ها که اضافه وزن داشته و به افسردگی نیز مبتلا بودند، پس از گذشت 6ماه از برنامه کاهش وزن، افسردگی آنها به شکل قابل‌توجهی کمتر شد.

منبع فرارو

 

 

علی اکبر احمدلو ; ۱:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٢/٢٧